Preklady

zo slovenského 

do nemeckého jazyka

Kvalitné preklady

od native speakera. 

IMG_4771_potret_stvorec.jpg

O mne

Volám sa Karin Maria Dvorak a venujem sa prekladom do nemeckého jazyka.

Narodila som sa v Nemecku a mala som možnosť vyrastať v bilingválnej rodine.

 

Prvým jazykom bola pre mňa nemčina a popritom som vnímala aj slovenčinu. V mojich 18. rokoch sme sa presťahovali na Slovensko, kde som vyštudovala nemecký jazyk a literatúru a výtvarné umenie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

 

Štúdium literatúry a práca s textom ma sprevádzala niekoľko rokov a na základe mojich výborných jazykových znalostí som sa v roku 2020 rozhodla venovať prekladom zo slovenského do nemeckého jazyka.